top of page

Persondatapolitik

1.0 Dataansvarlig

Opal Facility Service ApS

Kaltoftevej 11

7000 Fredericia

Kontakt e-mail: op@opal-service.dk
Cvr-nr. 39185857

 

2.0 Personoplysninger vi indsamler til brug for opfyldelse af vores aftale med dig om din virksomhed

Vi indsamler personoplysninger om dig og din virksomhed for at kunne opfylde vores aftale med dig.

NB: Du kan ikke være kunde hos os, hvis du ikke giver os de mindste- oplysninger, vi beder om.

Vi indsamler din virksomheds navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer, samt dit navn og din virksomheds cvr.nr , hvis din virksomhed indgår aftale med OPAL SERVICE.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved oprettelse som kunde hos os.

 

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand. Dog indsamler vi informationer via vores cookies. Se mere herom i vores cookiepolitik, som du finder her.

De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler vi for at kunne tilpasse vores indhold af OPAL SERVICE specifikt til dig og for at kunne optimere OPAL SERVICE.

 

3.0 Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil.

 

3.1 Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos OPAL SERVICE, skal du rette henvendelse på op@opal-service.dk.

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på op@opal-service.dk.

 

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på op@opal-service.dk.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

 

3.2 Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

 

3.3 Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

bottom of page